Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Adressenlijst nieuwsbrieven en evenementen Wijzer in geldzaken (Spotler) [GT/FM]
Verwerkingsnummer 7366
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) personen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief van Wijzer in geldzaken
Persoonsgegevens
Soort gegevens organisatie, achternaam/ voornaam, titel, straat (zakelijk adres), postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geslacht
Verzameldoel personen op verzoek op de hoogte houden van nieuws dat verband houdt met de taken van Wijzer in geldzaken samenwerken met externe partijen bij de uitvoering van de taken van Wijzer in geldzaken
Bewaartermijn zolang toestemming bestaat voor het verzenden van nieuwsbrieven, daarna wordt direct vernietigd
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) personen die zich aanmelden voor evenementen
Persoonsgegevens
Soort gegevens organisatie, achternaam/ voornaam, titel, straat (zakelijk adres), postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, geslacht, of de persoon al dan niet aanwezig is bij een evenement
Verzameldoel organisatie evenementen Wijzer in geldzaken
Bewaartermijn tot zes maanden na afloop van het evenement
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) personen die interesse hebben in de evenementen en projecten die Wijzer in geldzaken organiseert of die daarbij betrokken zijn
Persoonsgegevens
Soort gegevens organisatie, achternaam/ voornaam, titel, straat (zakelijk adres), postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, geslacht
Verzameldoel samenwerken met externe partijen bij de uitvoering van de taken van Wijzer in geldzaken
Bewaartermijn zolang toestemming bestaat, daarna worden de gegevens direct vernietigd
Bron betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Personen op verzoek op de hoogte houden van nieuws dat verband houdt met de taken van Wijzer in geldzaken
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Organisatie evenementen Wijzer in geldzaken
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Samenwerken met externe partijen bij de uitvoering van de taken van Wijzer in geldzaken
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van het Ministerie van Financien die betrokken zijn bij het versturen van nieuwsbrieven van Wijzer in geldzaken
 • Medewerkers van Spotler (verwerker)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND