Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Lesmateriaal Week van het geld versturen [GT/FM]
Verwerkingsnummer 7367
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) docenten betrokken bij de Week van het geld
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, functie, telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, adres school
Verzameldoel Elk jaar organiseert Wijzer in geldzaken de Week van het geld. Gedurende het gehele schooljaar, maar in het bijzonder tijdens deze week worden op basisscholen (gast-)lessen gegeven over leren omgaan met geld. Deze lessen worden gegeven door docenten op basisscholen en vrijwilligers die zich daarvoor aanmelden (gastdocenten). Leerkrachten en gastdocenten kunnen via een website lesmateriaal en eraan gerelateerde materialen (zoals een gadget) aanvragen, die gratis worden verstrekt.
Bewaartermijn 2 jaar
Bron de gegevens kunnen door de docent zelf of de (directeur van de) school worden ingevuld in het portaal
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) gastdocenten tijdens de Week van het geld
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres en afleveradres lesmateriaal (kan adres gast-school zijn op privéadres)
Verzameldoel Elk jaar organiseert Wijzer in geldzaken de Week van het geld. Gedurende het gehele schooljaar, maar in het bijzonder tijdens deze week worden op basisscholen (gast-)lessen gegeven over leren omgaan met geld. Deze lessen worden gegeven door docenten op basisscholen en vrijwilligers die zich daarvoor aanmelden (gastdocenten). Leerkrachten en gastdocenten kunnen via een website lesmateriaal en eraan gerelateerde materialen (zoals een gadget) aanvragen, die gratis worden verstrekt.
Bewaartermijn 2 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) directeuren van basisscholen betrokken bij de Week van het geld
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, adres school
Verzameldoel Elk jaar organiseert Wijzer in geldzaken de Week van het geld. Gedurende het gehele schooljaar, maar in het bijzonder tijdens deze week worden op basisscholen (gast-)lessen gegeven over leren omgaan met geld. Deze lessen worden gegeven door docenten op basisscholen en vrijwilligers die zich daarvoor aanmelden (gastdocenten). Leerkrachten en gastdocenten kunnen via een website lesmateriaal en eraan gerelateerde materialen (zoals een gadget) aanvragen, die gratis worden verstrekt.
Bewaartermijn 2 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) partners van Wijzer in geldzaken en partijen die deelnemen aan de Week van het geld in het land
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres
Verzameldoel Elk jaar organiseert Wijzer in geldzaken de Week van het geld. Gedurende het gehele schooljaar, maar in het bijzonder tijdens deze week worden op basisscholen (gast-)lessen gegeven over leren omgaan met geld. Deze lessen worden gegeven door docenten op basisscholen en vrijwilligers die zich daarvoor aanmelden (gastdocenten). Leerkrachten en gastdocenten kunnen via een website lesmateriaal en eraan gerelateerde materialen (zoals een gadget) aanvragen, die gratis worden verstrekt.
Bewaartermijn 2 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) overige geïnteresseerden in de Week van het geld
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, functie, telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, afleveradres
Verzameldoel Elk jaar organiseert Wijzer in geldzaken de Week van het geld. Gedurende het gehele schooljaar, maar in het bijzonder tijdens deze week worden op basisscholen (gast-)lessen gegeven over leren omgaan met geld. Deze lessen worden gegeven door docenten op basisscholen en vrijwilligers die zich daarvoor aanmelden (gastdocenten). Leerkrachten en gastdocenten kunnen via een website lesmateriaal en eraan gerelateerde materialen (zoals een gadget) aanvragen, die gratis worden verstrekt.
Bewaartermijn 2 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Elk jaar organiseert Wijzer in geldzaken de Week van het geld. Gedurende het gehele schooljaar, maar in het bijzonder tijdens deze week worden op basisscholen (gast-)lessen gegeven over leren omgaan met geld. Deze lessen worden gegeven door docenten op basisscholen en vrijwilligers die zich daarvoor aanmelden (gastdocenten). Leerkrachten en gastdocenten kunnen via een website lesmateriaal en eraan gerelateerde materialen (zoals een gadget) aanvragen, die gratis worden verstrekt.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van EDG Media. Dit bureau verzorgt, als onderdeel van een bredere overeenkomst, de verzending van de lespakketten voor de Week van het Geld. EDG treedt zelf op als verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. Waar in deze registratie wordt gesproken over verwerkingen gaat het dan ook om verwerkingen door EDG. Medewerkers van het Ministerie van Financiën hebben geen toegang tot de persoonsgegevens.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND