Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Organisatie Pensioen3daagse Wijzer in geldzaken [GT/FM]
Verwerkingsnummer 7368
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) contactpersonen van bedrijven die meedoen aan de activiteiten in het kader van de pensioen3daagse
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, functie, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres
Verzameldoel het versturen van materiaal voor deelname aan de activiteiten in het kader van de pensioen3daagse
Bewaartermijn 2 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) contactpersonen voor de verkiezing van 'PensioenWegwijzer van het jaar'
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, e-mailadres
Verzameldoel het organiseren van verkiezing van 'PensioenWegwijzer van het jaar'
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) personen die genomineerd zijn voor 'PensioenWegwijzer van het jaar'
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, functie
Verzameldoel het organiseren van verkiezing van 'PensioenWegwijzer van het jaar'
Bewaartermijn personen die genomineerd zijn en niet hebben gewonnen 5 jaar
Bron de betrokkenen wordt door een ander genomineerd
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) de winnaar van de verkiezing 'PensioenWegwijzer van het jaar'
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, functie
Verzameldoel het organiseren van verkiezing van 'PensioenWegwijzer van het jaar'
Bewaartermijn 20 jaar
Bron degene die de betrokkene nomineert
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking het versturen van materiaal voor deelname aan de activiteiten in het kader van de pensioen3daagse
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking het organiseren van verkiezing van 'PensioenWegwijzer van het jaar'
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van EDG Media. Gegevens verzending materialen. Dit bureau verzend, als onderdeel van een bredere overeenkomst, het promotiemateriaal van de Pensioen3daagse. EDG treedt zelf op als verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. Waar in deze registratie wordt gesproken over verwerkingen gaat het dan ook om verwerkingen door EDG.
 • Medewerkers Ministerie van Financiën (Wijzer in geldzaken) hebben beschikking over de gegevens voor 'PensioenWegwijzer van het jaar'. Ook kunnen zij de bestelgegevens voor promotiemateriaal bij EDG inzien.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND