Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Matchen gastlessen Week van het geld (ForResult) [GT/FM]
Verwerkingsnummer 7389
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die een gastles willen geven
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, e-mailadres, organisatie
Verzameldoel plannen gastles
Bewaartermijn vijf jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Leraren die op hun school/in hun klas een gastles aanvragen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-maildres, functie (school)
Verzameldoel Plannen gastlessen
Bewaartermijn vijf jaar
Bron In sommige gevallen wordt dit ingevuld door degene die de gastles komt geven. (als dat vooraf op de school is afgesproken)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het matchen van gastlessen. Scholen vragen een gastles aan, organisaties vullen deze aanvraag in.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Personen die een gastles willen plannen (scholen zien gastdocenten, gastdocenten zien scholen)
  • Partners van Wijzer in geldzaken, die hun medewerkers en / of leden inzage geven in het systeem om een gastles te zoeken en vervolgens te matchen.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Financiële Markten
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND