Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Contactgegevens (potentiele) klanten Agentschap [GT/AGT]
Verwerkingsnummer 7433
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de Agent van het Agentschap van de Generale Thesaurie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers bij primary dealers die producten afnemen van het Agentschap
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres, titel, telefoon
Verzameldoel Telefonisch en per e-mail contact onderhouden met primary dealers, single market specialists en commercial paper dealers.
Bewaartermijn 10 jaar (conform selectielijst Archiefwet)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Postadres
Verzameldoel Het versturen van contracten per post.
Bewaartermijn 10 jaar (conform selectielijst Archiefwet)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers bij single market specialists die producten afnemen van het Agentschap
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres, titel, telefoon
Verzameldoel Telefonisch en per e-mail contact onderhouden met primary dealers, single market specialists en commercial paper dealers.
Bewaartermijn 10 jaar (conform selectielijst Archiefwet)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Postadres
Verzameldoel Telefonisch en per e-mail contact onderhouden met primary dealers, single market specialists en commercial paper dealers.
Bewaartermijn 10 jaar (conform selectielijst Archiefwet)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers bij commercial paper dealers die producten afnemen van het Agentschap
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres, titel, telefoon
Verzameldoel Telefonisch en per e-mail contact onderhouden met primary dealers, single market specialists en commercial paper dealers.
Bewaartermijn 10 jaar (conform selectielijst Archiefwet)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Postadres
Verzameldoel Het versturen van contracten per post.
Bewaartermijn 10 jaar (conform selectielijst Archiefwet)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Telefonisch en per e-mail contact onderhouden met primary dealers, single market specialists en commercial paper dealers, die producten afnemen van het Agentschap
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het versturen van contracten per post aan partijen die producten afnemen van het Agentschap
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers van het Agentschap die werken in de dealingroom
 • Medewerkers van het Agentschap.van de afdeling Beleid en Risicomanagement Staatschuld en Schatkist

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de Agent van het Agentschap van de Generale Thesaurie
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND