Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Serviceberichten Agentschap [GT/AGT]
Verwerkingsnummer 7435
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de Agent van het Agentschap van de Generale Thesaurie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van ontwikkelingen/nieuws van het Agentschap
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, e-mail adres
Verzameldoel Informatie verstrekken op verzoek over de werkzaamheden van het Agentschap.
Bewaartermijn Zolang de gegevens actueel zijn en betrokkenen toestemming geven serviceberichten te verzenden
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Informatie verstrekken op verzoek over de werkzaamheden van het Agentschap.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het Agentschap die betrokken zijn bij het verzenden van serviceberichten en het bijhouden van de emailgroepen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de Agent van het Agentschap van de Generale Thesaurie
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND