Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Enquete onder primary dealers [GT/AGT]
Verwerkingsnummer 7436
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de Agent van het Agentschap van de Generale Thesaurie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van klanten van het Agentschap
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, e-mailadres
Verzameldoel Het verbeteren van de dienstverlening van het Agentschap.
Bewaartermijn 10 jaar (conform selectielijst Financien)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerkers van partijen die via de klanten van het Agentschap investeren in producten van het Agentschap
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, e-mailadres
Verzameldoel Het verbeteren van de dienstverlening van het Agentschap.
Bewaartermijn 10 jaar (conform selectielijst Financien)
Bron De klanten van het Agentschap (primary dealers) bij wie deze partijen producten afnemen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het verbeteren van de dienstverlening van het Agentschap.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het Agentschap die contact hebben met medewerkers van primary dealers
  • Medewerkers van Dimensional Insight die betrokken zijn bij het afnemen van de online enquete

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de Agent van het Agentschap van de Generale Thesaurie
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND