Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Gegevens deelnemers internationale bijeenkomsten over het beleid [GT/BFB]
Verwerkingsnummer 7526
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) deelnemers aan conferenties of symposia
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, adres, titel, functie, werkgever, e-mail, telefoonnummer, dieetwensen
Verzameldoel Het registreren van (internationale) deelnemers aan conferenties of symposia
Bewaartermijn conform selectielijst financiën (vernietigen na 5 jaar)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) deelnemers aan conferenties of symposia die een visum nodig hebben
Persoonsgegevens
Soort gegevens in aanvulling op gegevens overige deelnemers: geboortedatum, nationaliteit, paspoortnummer, datum van uitgifte paspoort, datum van verloop paspoort
Verzameldoel Het aanvragen van visa voor deelnemers aan bijeenkomsten
Bewaartermijn conform selectielijst financiën (vernietigen na 5 jaar)
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het registreren van (internationale) deelnemers aan conferenties of symposia
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Het aanvragen van visa, voor deelnemers aan bijeenkomsten
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • visumdienst
 • externe locaties die voor het evenement worden gebruikt (alleen namen)
 • medewerkers van de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen die de gegevens nodig hebben voor het organiseren van internationale bijeenkomsten.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND