Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Exportkredietverzekeringen
Verwerkingsnummer 7535
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van afnemers van exportkredietverzekeringen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Organisatie, functie, naam, titel, zakelijk adres (d.w.z straat, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres), geslacht
Verzameldoel Het verzekeren van export door exportkredietverzekeringen.
Bewaartermijn 10 jaar na afloop van het gebruik ogv selectielijst Archiefwet Ministerie van Financiën
Bron Atradius verzamelt de gegevens bij betrokkenen voor het omschreven doel. Medewerkers van de afdeling Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties van de Generale Thesaurie krijgen de gegevens van Atradius
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Medewerkers van Atradius Dutch State Business
Verzameldoel Het verzekeren van export door exportkredietverzekeringen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Betrokkenen
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het verzekeren van export door exportkredietverzekeringen.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van afdeling Exportkredietverzekering en Investeringsgarantie van de Generale Thesaurie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal, voor deze de directeur Buitenlandse Financiële Betrekkingen
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND