Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Lijsten oud-medewerkers Generale Thesaurie [GT]
Verwerkingsnummer 7572
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die hebben gewerkt bij de GT
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres (zakelijk of privé)
Verzameldoel Organisatie van bijeenkomsten voor oud medewerkers van de Generale Thesaurie. Daarvoor wordt aan medewerkers die vertrekken hun e-mailadres gevraagd.
Bewaartermijn Zolang de gegevens nodig zijn voor het organiseren van bijeenkomsten of totdat de betrokkene verzoekt om van de lijst te worden verwijderd
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Organisatie van bijeenkomsten voor oud medewerkers van de Generale Thesaurie. Daarvoor wordt aan medewerkers die vertrekken hun e-mailadres gevraagd.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Onderhouden van netwerk met oud-medewerkers

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de Generale thesaurie die evenementen voor oud-medewerkers organiseren

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Financiën, voor deze de Thesaurier-generaal
Postadres Postbus 20201
Den Haag
NEDERLAND