Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking METT A2 Weert - Eindhoven
Verwerkingsnummer 5460
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Integrale Bedrijfsvoering IenW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) persoonsgegevens getoond in de openbare inhoud van de site (zonder registratie of inloggen)
Persoonsgegevens
Soort gegevens is optioneel dus variabel
Verzameldoel geen
Bewaartermijn nvt
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) persoonsgegevens van de beheerder
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam en mailadres
Verzameldoel inloggen van beheerder
Bewaartermijn opgave door beheerder zelf
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgevens van betrokkene die zich aanmelden voor het besloten deel van de site. (na registratie en inloggen) (optioneel; niet alle METT sites maken hier gebruik van)
Persoonsgegevens
Soort gegevens mailadres voornaam achternaam organisatie en functie
Verzameldoel toegang tot afgeschermde gegevens
Bewaartermijn zolang als de site in de lucht is
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na inloggen). (optioneel, niet alle METT sites maken hier gebruik van)
Persoonsgegevens
Soort gegevens nvt
Verzameldoel nvt
Bewaartermijn zolang als de site in de lucht is
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgevens van deelnemers die zich (na registratie op deze site) ook aanmelden voor het discussie Forum (optioneel; niet alle METT sites maken hier gebruik
Persoonsgegevens
Soort gegevens geen registratie voor discussie forum geactiveerd
Verzameldoel nvt
Bewaartermijn zolang als de site in de lucht is
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De persoonsgegevens worden in METT opgeslagen tijdens het registartieproces. Op de site worden de IenW contactgegevens geplaatst. Stakeholders en belanghebbenden kunnen zichzelf inschrijven op de METT website en kunnen daar een nieuwsbrief aanvragen
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: de burger en stakeholders informeren en betrekken bij grote ruimtelijke projecten, samenwerkingsplatformen voor bv aanbestedingstrajecten bij ruimtelijke projecten en co-creatie en participatieplatformen om met verschillende doelgroepen te praten over gebieden plannen of themas

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Alleen aan de beheerder van de site METT

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de hoofddirecteur van Integrale Bedrijfsvoering IenW