Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bibliotheekgegevens PBL
Verwerkingsnummer 5463
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van IenW/PBL en IenW/RLI
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam, achternaam, bedrijfsmailadres, zakelijk telefoonnummer, IP-adres, gegevens uitgeleende hardcopy boeken en tijdschriften
Verzameldoel Toegang tot online catalogus, uitleenadministratie
Bewaartermijn Tot 45 dagen nadat bibliotheekmedewerker planbureau de gegevens uit het systeem verwijdert, bijv. bij uit-dienst. In het systeem zelf zijn de gegevens bij verwijdering direct weg, uit de backups duurt dit maximaal 45 dagen. het ip adres:Voor de duur van de gebruikersessie: dit is maximaal 24 uur als de gebruiker niet uitlogt uit de online catalogus, maar alleen de webbrowser afsluit waarin hij/zij aan het werk was.
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het ter beschikking stellen van boeken en van (wetenschappelijke) artikelen met voor het onderzoek van PBL relevante kennis aan medewerkers van PBL ter ondersteuning bij hun onderzoeksactiviteiten.
Rechtsgrond
  • Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De dienst is een onmisbare ondersteuning bij het werk van de PBL-onderzoekers: zonder toegang tot actuele relevante wetenschappelijke literatuur kan PBL zijn wetenschappelijke onderzoekstaak niet goed uitvoeren. De verzameling van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienst aan alle medewerkers van PBL te kunnen bieden. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De bibliotheekmedewerkers van de planbureaus PBL, SCP en CPB, die een gezamenlijke bibliotheek hebben georganiseerd.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Hostingpartij OCLC in datacenter in de USA
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen?

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Planbureau voor de Leefomgeving