Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Delphi
Verwerkingsnummer 5464
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Bestuursondersteuning

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) medewerkers IenW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en zakelijk telefoon en e-mail adres
Verzameldoel communicatie
Bewaartermijn 1 jaar na het verlaten dienst worden de persoonsgegevens verwijderd. Van actief personeel is nog niet duidelijk hoe lang deze gegevens bewaard mogen worden. Na beantwoording van een kamervraag/motie/... worden de persoonsgegevens maximaal 6 maanden bewaard voor zoekfunctionaliteit/ rapportages. Hierna komen de persoonsgegevens niet meer voor in het detail rapport.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) leden van de 2e kamer
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam
Verzameldoel indiener van de vraag
Bewaartermijn 1 jaar na het verlaten dienst worden de persoonsgegevens verwijderd. Van actief personeel is nog niet duidelijk hoe lang deze gegevens bewaard mogen worden. Na beantwoording van een kamervraag/motie/... worden de persoonsgegevens maximaal 6 maanden bewaard voor zoekfunctionaliteit/ rapportages. Hierna komen de persoonsgegevens niet meer voor in het detail rapport.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Delphi is een tool voor het registreren, bewaken, afhandelen en toegankelijk maken vantoezeggingen, moties van Kamervragen en begrotingsafhandeling. De in de tool opgeslagen persoonsgegevens hebben tot doel om betrokkene te koppelen aan activiteiten voor het afhandelen van kamerstukken.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Uitsluitende de medewerkers IenW die voor de tool geautoriseerd zijn. Daarvan merendeels alleen leesrechten en groep rond de 350 heeft actieve schrijfrechten.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Bestuursondersteuning