Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Exoweb
Verwerkingsnummer 5465
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Communicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) burgers
Persoonsgegevens
Soort gegevens zakelijk en/of privéadres en mailadres
Verzameldoel communicatie
Bewaartermijn geaccepteerde aanvragen van burgers worden bewaard en uiteinelijk overgedragen aan het nationaal archief. afgewezen aanvragen worden overgedragen aan het semi statisch archief en na 5 jaar vernietigd
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Burgers en organisaties die formele verzoeken doen aan het ministerie dienen binnen een redelijke termijn een antwoord te krijgen daarom is het van algemeen belang om deze aanvragen voor de behandeling en het volgen ervan te bewaren
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers IenW

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Communicatie