Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking METT_NOVB 2018
Verwerkingsnummer 5479
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Persoonsgegevens van de beheerder (standaard, er is altijd een beheerder van een METT site
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam en mailadres
Verzameldoel inloggen van beheerder (niet zichtbaar voor bezoekerssite)
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking de website nationaal openbaar vervoer beraad (NOVB) informeert over de samenwerking tussen overheden,vervoerders en adviserende consumentenorganisaties tbv verbeteringen in het OV die niet individueel te realiseren zijn.Het NOVB richt zich op landelijke of consessie overstijgende vraagstukken die spelen rond de OV chipkaart en de ontwikkeling van andere vormen van OV betalen
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • medewerkers IenW want beheerder IenW heeft toegang tot eigen persoonsgegevens

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit