Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ledendomein Overlegplatform Infrastructuur en Milieu in METT
Verwerkingsnummer 5508
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Participatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) leden van het secretariaat
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam foto email en telefoonnummer
Verzameldoel communicatie
Bewaartermijn zolang persoon secretaris is
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) persoonsgegevens van beheerder
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam en email achter inlogscherm
Verzameldoel inloggen
Bewaartermijn zolang persoon beheerder is
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens deelnemers forum
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw email man/vrouw telefoonnummer organisatie functie
Verzameldoel deelnemen aan discussie, documenten bekijken, mailings ontvangen
Bewaartermijn Deelnemers worden verwijderd wanneer ze 2 jaar niet ingelogd hebben Actieve deelnemers worden verwijderd als ze daar zelf om verzoeken
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Ledenbestand voor het Overlegorgaan infrastructuur en milieu voortkomend uit de wet OIM
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Beheerders en de leden van het secretariaat OIM kunnen persoonsgegevens bekijken, deelnemers aan het Platform kunnen alleen hun eigen persoonsgegevens bekijken en aanpassen en zelf bepalen welke gegevens andere deelnemers kunnen inzien.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Participatie