Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Leerplatform MIRT
Verwerkingsnummer 5510
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond in de openbare inhoud van de site (zonder registratie en inloggen). (optioneel, niet alle METT sites plaatsen persoons-gegeven in het openbare gedeelte)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en mailadres van een geregistreerde gebruiker die een reactie plaats
Verzameldoel communicatie
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) persoonsgegevens van de beheerder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en mailadres van een geregistreerde gebruiker die een reactie plaats
Verzameldoel communicatie
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond in de openbare inhoud van de site (zonder registratie en inloggen). (optioneel, niet alle METT sites plaatsen persoons-gegeven in het openbare gedeelte)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en mailadres van een geregistreerde gebruiker die een reactie plaats
Verzameldoel communicatie
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na inloggen). (optioneel, niet alle METT sites maken hier gebruik van)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en mailadres van een geregistreerde gebruiker die een reactie plaats
Verzameldoel communiactie
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgevens van deelnemers die zich (na registratie op deze site) ook aanmelden voor het discussie Forum (optioneel; niet alle METT sites maken hier gebruik
Persoonsgegevens
Soort gegevens Geen registratie voor discussie forum geactiveerd.
Verzameldoel nvt
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het Leerplatform MIRT richt zich op professionals die werken aan ruimtelijke projecten en programma’s. Berichtgeving op de website gaat via drie lijnen: nieuwsberichten, de agenda waarop (offline) bijeenkomsten worden aangekondigd en een ‘bibliotheek’ waarin kennis en ervaringen (onderzoeksrapporten, presentaties, etc.) zijn gebundeld langs verschillende inhoudelijke thema’s.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • medewerkers van IenW te weten: Beheerder IenW heeft toegang tot alle persoonsgegevens. Bezoekers kunnen naam en mailadres zien van geregistreerde gebruiker als die gebruiker een reactie heeft geplaatst.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit