Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bevel bij een ongeval
Verwerkingsnummer 5515
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker ANVS
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, email, telefoonnummer, geboortedatum, nummer toezichthouderspas
Verzameldoel Kunnen uitvaardigen van bevel
Bewaartermijn onbepaalde tijd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: bevel kan niet worden uitgevaardigd
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerker nucleaire installatie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam
Verzameldoel kunnen uitvaardigen bevel
Bewaartermijn onbepaalde tijd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: noodzaak voor uitvaardigen bevel
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoering kernenergiewet
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers ANVS
  • Medewerkers nucleaire instalatie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS