Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beschikking beletten verrichten werkzaamheden of verblijven in een ruimte
Verwerkingsnummer 5518
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker ANVS
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, email, telefoonnummer, geboortedatum, nummer toezichthouderspas
Verzameldoel opstellen beschikking
Bewaartermijn onbepaalde tijd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: beschikking kan niet worden opgesteld
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Contactpersoon
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam
Verzameldoel afgeven beschikking
Bewaartermijn onbepaalde tijd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: beschikking kan niet worden afgegeven
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoering kernenergiewet
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers ANVS
  • Medewerkers nucleaire installatie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS