Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Gedeelde inspecties met buitenlandse autoriteiten
Verwerkingsnummer 5519
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerker ANVS
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, email, telefoon
Verzameldoel contact
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: deelname aan inspectie niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) buitenlandse expert
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, email, telefoon
Verzameldoel deelname aan inspectie
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: inspectie kan niet plaatsvinden
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) gedelegeerde
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, email, telefoon
Verzameldoel contact
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: deelname kan niet doorgaan
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Politicus
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, email, telefoon
Verzameldoel deelname inspectie
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: deelname kan niet doorgaan
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bevorderen kennisdeling en kwaliteit bij inspecties nucleaire installaties
Rechtsgrond
  • Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers ANVS
  • Medewerker nucleaire installatie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS