Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Intrekken vergunning nucleaire installatie
Verwerkingsnummer 5520
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvrager
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW
Verzameldoel contact
Bewaartermijn onbepaalde tijd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: vergunning kan niet worden ingetrokken
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Deskundige
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, telefoon
Verzameldoel contact
Bewaartermijn onbepaalde tijd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: deskundige kan niet worden ingezet
Soort gegevens CV
Verzameldoel bepalen geschiktheid
Bewaartermijn onbepaalde tijd
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: deskundige kan niet worden ingezet
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Inspreker
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW
Verzameldoel contact
Bewaartermijn 20 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: zienswijze kan niet worden behandeld
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoering kernenergiewet
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers ANVS

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS