Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Melden ongeval of brand/proactief toezicht bedrijfsveiligheid en brandpreventie
Verwerkingsnummer 5522
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Melder
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, email, telefoon
Verzameldoel behandelen melding
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerker nucleaire installatie
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, email, telefoon
Verzameldoel behandelen melding
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: melding kan niet worden behandeld
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Medewerker ANVS
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, email, telefoon
Verzameldoel behandelen melding
Bewaartermijn 5 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: behandelen melding niet mogelijk
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoering kernenergiewet
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers ANVS
  • Medewerkers GRS
  • Medewerkers NRG

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS