Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking www.deltacommisaris.nl
Verwerkingsnummer 5561
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de Deltacommissaris

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle websitebezoekers die het aanmeldformulier DeltaNieuws invullen en versturen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voorletters of voornaam, achternaam, eventueel organisatie, e-mailadres, vraag van de betreffende persoon
Verzameldoel beantwoorden van vraag invuller formulier aan staf deltacommissaris
Bewaartermijn Zolang als de correspondentie duurt en maximaal 2 jaar daarna, conform de archiefwet
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Alle websitebezoekers die het contactformulier invullen en versturen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voorletters of voornaam, achternaam, eventueel organisatie, e-mailadres
Verzameldoel Administreren van belangstelling voor ontvangen emailmelding bij verschijnen nieuwe editie DeltaNieuws
Bewaartermijn Zolang de betrokkene prijs stelt op toezending van de notificatie omtrent DeltaNieuws
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het contactformulier wordt aangeboden om websitebezoekers de mogelijkheid te geven via de website een vraag te stellen aan de (staf) deltacommissaris. Het aanmeldformulier voor het DeltaNieuws wordt aangeboden om websitebezoekers de mogelijkheid te geven zich aan te melden voor een notificatiemail bij verschijning bij een nieuwe editie van DeltaNieuws.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De medewerkers van de Staf deltacommissaris.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de Deltacommissaris