Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking www.ruimtelijkeadaptie.nl
Verwerkingsnummer 5564
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Water en Bodem

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactformulier Ruimtelijke adaptatie: bezoekers website die nadere info willen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam emailadres, organisatie, plaats en telefoonnummer
Verzameldoel beantwoorden van vragen door stichting CAS via topdesk systeem RWS
Bewaartermijn binnen topdesk is uniform afgesproken om hierbij conform de de archiefwet een termijn van 5 jaar aan te houden
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) contactformulier platform samen klimaatbestendig
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam emailadres organisatie plaats en telefoonnummer
Verzameldoel contact tussen vragers en aanbieders van kennis en ervaring rondklimaatadaptatie via info@samenklimaatbestendig.nl
Bewaartermijn binnen topdesk is uniform afgesproken om hierbij conform de de archiefwet een termijn van 5 jaar aan te houden
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) lezers nieuwsbrieven (professionals en burgers)
Persoonsgegevens
Soort gegevens voornaam achternaam mailadres organisatie
Verzameldoel toezending nieuwsbrieven
Bewaartermijn zolang mensen geinteresseerd zijn
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) projectleiders voorbeeldprojecten
Persoonsgegevens
Soort gegevens voornaam achternaam mailadres organisatie
Verzameldoel mogelijkheid bieden om contact op te nemen
Bewaartermijn zolang mensen geinteresseerd zijn
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) aanmeldformulier voor evenementen georganiseerd door DPRA/NAS
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam mail organisatie plaats en telefoonnummer
Verzameldoel organisatie van evenementen voor professionals rond thema klimaatadaptatie
Bewaartermijn zolang mensen geinteresseerd zijn
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Contactformulier:met als doel het beantwoorden van vragen en kennis overdracht thema klimaatadaptatie
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene
Doel verwerking Gegevens contactformulier worden alleen gebruikt voor het beantwoorden vragen. Nieuwsbrieven: persoonsgegevens verzamelen om nieuwsbrieven toe te kunnen sturen
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene
Doel verwerking Voorbeeldprojecten: actuele informatie met contactpersonen bij projecten,zodat anderen de hierin opgedane kennis en ervaringen kunnen benutten
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerker van IenW Nienke Bisschop (i.v.m. voortgangsoverleg Kennisportaal) Beheerders van Topdesk Beheerders van website www.ruimtelijkeadaptatie.nl Beheerders nieuwsbrief Beheerders van Platform Samen Klimaatbestendig (vier adviseurs ingehuurd)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Water en Bodem