Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking METT verkeersveiligheid 2030.nl
Verwerkingsnummer 5589
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Persoonsgegevens van de beheerder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en e-mailadres (telefoonnummer en foto indien beheerder dat wenst)
Verzameldoel inloggen van beheerder
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) persoonsgegevens van deelnemers die zich zelf aanmelden voor het discussieforum
Persoonsgegevens
Soort gegevens naw emailadres
Verzameldoel voor nieuwsbrieven is apart toestemming gevraagd
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgevens van betrokkene die zich gegevens aanmelden voor het besloten deel van de site.
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam email organisatie en optioneel foto
Verzameldoel toegang tot afgeschermde gegevens
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site na inloggen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam email organisatie en optioneel foto
Verzameldoel kennis nemen inhoud besloten gedeelte
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking SPECIFIEK: voor deze MET website Samenwerkingsruimte om het strategisch plan verkeersveiligheid vorm te geven. Mensen dienen in te loggen (derhalve zijn persoonsgegevens nodig) Verkeersveiligheidsprofesionals te betrekken bij het SPV
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • beheerder IenW heeft toegang tot alle persoonsgegevens.
  • Forumdeelnemers hebben toegang tot getoonde persoonsgegevens in Forum. Geregistreerde bezoekers van de site kunnen eventuele persoonsgegevens in het besloten gedeelte zien.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit