Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking AMICE
Verwerkingsnummer 5845
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersonen meldende bedrijven
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor en achternaam, emailadres en bedrijfsnaam, KvK nummer
Verzameldoel Onderling kunnen communiceren.
Bewaartermijn Zolang het dossier bewaard blijft, is het een actieve onderneming en 20 jaar na dato art 12 lid 1 archiefwet.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen van toezichthouders
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor en achternaam, emailadres en naam overheidsinstantie
Verzameldoel Onderling kunnen communiceren
Bewaartermijn Zolang het dossier bewaard blijft, is het een actieve onderneming en 20 jaar na dato art 12 lid 1 archiefwet.
Bron Door navraag bij overheidsinstantie zelf
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Contactpersonen LMA
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor en achternaam, emailadres en naam overheidsinstantie
Verzameldoel Onderling kunnen communiceren
Bewaartermijn Zolang het dossier bewaard blijft, is het een actieve onderneming en 20 jaar na dato art 12 lid 1 archiefwet.
Bron Door medewerkers van het LMA
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het Landelijk Meldpunt afvalstoffen heeft een webapplicatie AMICE waarin meldingen geregistreerd worden van bedrijfs- en gevaarlijk afval. AMICE ondersteunt met deze gegevens de toezichthouders met hun controlerende rol. Doel van verwerking is primair het afhandelen van de meldingen.
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting
Doel verwerking Opnemen tekst doel: Het Landelijk Meldpunt afvalstoffen heeft een webapplicatie AMICE waarin meldingen geregistreerd worden van bedrijfs- en gevaarlijk afval. AMICE ondersteunt met deze gegevens de toezichthouders met hun controlerende rol. Doel van verwerking is primair het afhandelen van de meldingen.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang
Doel verwerking Opnemen tekst doel: Het Landelijk Meldpunt afvalstoffen heeft een webapplicatie AMICE waarin meldingen geregistreerd worden van bedrijfs- en gevaarlijk afval. AMICE ondersteunt met deze gegevens de toezichthouders met hun controlerende rol. Doel van verwerking is primair het afhandelen van de meldingen.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • RWS/WVL en RWS/CIV
 • CGI
 • Door RWS ingehuurd personeel beschikt over een VOG en heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal