Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking website: www.ishetafval.nl
Verwerkingsnummer 5854
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvrager account
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mail, registratie datum, laatste inlog, _bedrijfsnaam
Verzameldoel Aanmaken account, communiceren gebruiker
Bewaartermijn e-mail -> n.a.v. webtoets 1 jaar na laatste gebruik van account, wordt daarna verwijderd. NAW-gegevens bedrijf n.a.v. rechtsoordeel 5 jaar na aanmaken van account, wordt daarna verwijderd. Naam contactpersoon n.a.v. rechtsoordeel 1 jaar na afgeven rechtsoordeel, wordt daarna verwijderd. e-mail contactpersoon n.a.v. rechtsoordeel 1 jaar na afgeven rechtsoordeel, wordt daarna verwijderd. Telefoonnummer contactpersoon n.a.v. 1 jaar na afgeven rechtsoordeel, wordt daarna verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Aanvrager rechtsoordeel
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam
Verzameldoel Naam contactpersoon: om te communiceren. E-mail contactpersoon: om te communiceren Telefoon contactpersoon: om te communiceren Bedrijfsadres: om het oordeel op te sturen Bedrijfsnaam: om te communiceren en overzicht te
Bewaartermijn e-mail -> n.a.v. webtoets 1 jaar na laatste gebruik van account, wordt daarna verwijderd. NAW-gegevens bedrijf n.a.v. rechtsoordeel 5 jaar na aanmaken van account, wordt daarna verwijderd. Naam contactpersoon n.a.v. rechtsoordeel 1 jaar na afgeven rechtsoordeel, wordt daarna verwijderd. e-mail contactpersoon n.a.v. rechtsoordeel 1 jaar na afgeven rechtsoordeel, wordt daarna verwijderd. Telefoonnummer contactpersoon n.a.v. 1 jaar na afgeven rechtsoordeel, wordt daarna verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De gegevens worden verwerkt met het doel om een beoordeling over een reststroom te geven en dit te communiceren. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om een oordeel aan te vragen en in dit geval worden de gegevens gebruikt om over de status te communiceren aan de persoon die het heeft aangevraagd.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene
Doel verwerking De gegevens worden verwerkt met het doel om een beoordeling over een reststroom te geven en dit te communiceren. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om een oordeel aan te vragen en in dit geval worden de gegevens gebruikt om over de status te communiceren aan de persoon die het heeft aangevraagd.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Beperkt aantal medewerkers van IenW hebben toegang tot de NAW gegevens. Indien bevoegd gezag om de gegevens vraagt, ook bevoegd gezag. Dit zal enkel de bedrijfsnaam zijn.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal