Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking METr MIRT Verkenning A2 Deil — ‘s-Hertogenbosch - Vught
Verwerkingsnummer 5859
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond in de openbare inhoud van de site (zonder registratie en inloggen).
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAWvan IenW contact
Verzameldoel Contact
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens van de beheerder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en emailadres
Verzameldoel inloggen van de beheerder
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens van betrokkene die zich aanmelden voor het besloten deel van de site. (na registratie en inloggen)
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mailadres, voornaam, achternaam, organisatie, functie
Verzameldoel toegang tot afgeschermde gegevens
Bewaartermijn tot afsluiting van de website
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na website inloggen).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen,mailadressen en telefoonnummer
Verzameldoel toegang tot afgeschermde gegevens
Bewaartermijn tot afsluiting van de website
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens van deelnemers die zich na registratie op deze site ook aanmelden voor het discussie Forum
Persoonsgegevens
Soort gegevens Geen registratie voor deelnemers discussie forum geactiveerd.
Verzameldoel NVT
Bewaartermijn NVT
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens van deelnemers die zich aanmelden voor de nieuwsbrief
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen, e mailadressen
Verzameldoel Afgeschermde gegevens - toesturen nieuwsbrief
Bewaartermijn tot en met einde project
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De burger/stakeholders informeren en betrekken bij grote ruimtelijke projecten, samenwerkingsplatform en voor bijvoorbeeld participatieplatformen om met verschillende doelgroepen te praten over gebieden, plannen of thema’s.
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene
Doel verwerking De burger/stakeholders informeren en betrekken bij grote ruimtelijke projecten, samenwerkingsplatform en voor bijvoorbeeld participatieplatformen om met verschillende doelgroepen te praten over gebieden, plannen of thema’s.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • beheerder IenW heeft toegang tot alle persoonsgegevens. Geregistreerde bezoekers van de site kunnen eventuele persoonsgegevens in het besloten gedeelte zien.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit