Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking MIA en Vamil: registreren, controleren en informeren klanten.
Verwerkingsnummer 5866
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle ondernemers in Nederland
Persoonsgegevens
Soort gegevens Handelsnaam, naam ondernemer, geslacht, fiscaalnummer (RSIN of BSN), adres, KVK nummer, e mailadres, correspondentie adres, telefoonnummer, SBI codes, aantal werknemers en ondernemingsvorm, gegevens omtrent de investering (soort investering, datum aangaan verplichting en investeringsbedrag), locatie adres van de investering
Verzameldoel Telefoonnummer, correspondentie adres en e-mail voor communicatie met betrokkene. Naam, adres en fiscaalnummer: om vast te stellen dat de betrokken partij in aanmerking komt voor de regelingen. Gegevens omtrent de investering en Locatie adres investering: noodzakelijk om vast te stellen dat de investering voldoet aan de eisen, tijdig is gemeld en in aanmerking komt voor de regelingen.
Bewaartermijn Er is een wettelijk bewaartermijn van 7 jaar.
Bron Worden door ondernemers of intermediairs verstrekt. BSN voor ZZP-ers wordt door ondernemers of intermediairs verstrekt. Adres gegevens en fiscaal nummer van bedrijven niet zijne ZZP worden uit ERB (gegevensbank van KVK) gehaald aan de hand correspondentie adres, van het KVK nummer dat de ondernemer/intermediair opgeeft.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Intermedairs
Persoonsgegevens
Soort gegevens Handelsnaam, naam, contactpersoon, adres, KVK nummer, e-mailadres, correspondentie adres, telefoonnummer, geslacht
Verzameldoel noodzakelijk voor communicatie met betrokkene
Bewaartermijn Er is een wettelijk bewaartermijn van 7 jaar.
Bron Worden door ondernemers of intermediairs verstrekt. BSN voor ZZP-ers wordt door ondernemers of intermediairs verstrekt. Adres gegevens en fiscaal nummer van bedrijven niet zijne ZZP worden uit ERB (gegevensbank van KVK) gehaald aan de hand correspondentie adres, van het KVK nummer dat de ondernemer/intermediair opgeeft.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Controleren van aanvragen. Ondernemers dienen aanvragen in en deze moet RVO.nl (steekproefsgewijs) controleren. Hiervoor heeft RVO.nl gegevens nodig. Daarnaast is een transparantieverplichting vanuit de AGVV, LGVV en VGVV. Ministerie van I&W is verplicht gegevens te publiceren van meldingen waarvan de netto steun boven een bepaalde drempel komt.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Controleren van aanvragen. Ondernemers dienen aanvragen in en deze moet RVO.nl (steekproefsgewijs) controleren. Hiervoor heeft RVO.nl gegevens nodig. Daarnaast is een transparantieverplichting vanuit de AGVV, LGVV en VGVV. Ministerie van I&W is verplicht gegevens te publiceren van meldingen waarvan de netto steun boven een bepaalde drempel komt.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • ICT beheerders, medewerkers helpdesk (2e lijns medewerkers), medewerkers team EIA.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal