Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beter Benutten mailings
Verwerkingsnummer 5870
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Stakeholder/ontvanger mailing
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mailadres
Verzameldoel De doelen van deze verwerking zijn om: 1. abonnees op mailings van Beter Benutten te informeren over projecten en nieuws vanuit het programma Beter Benutten. 2. abonnees op mailings van Beter Benutten uit te nodigen voor bijeenkomsten en evenementen die georganiseerd worden vanuit dit programma.
Bewaartermijn Gedurende de tijd dat de nieuwsbrief verstuurd wordt of totdat de geadresseerde zich afmeld.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Mailadres dat abonnee heeft achtergelaten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Emailadres
Verzameldoel Versturen van de nieuwsbrief BB
Bewaartermijn Gedurende de tijd dat de nieuwsbrief verstuurd wordt of totdat de geadresseerde zich afmeld.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De doelen van deze verwerking zijn om: 1. abonnees op mailings van Beter Benutten te informeren over projecten en nieuws vanuit het programma Beter Benutten. 2. abonnees op mailings van Beter Benutten uit te nodigen voor bijeenkomsten en evenementen die georganiseerd worden vanuit dit programma.
Rechtsgrond
  Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • De communicatiemedewerkers van de programmadirectie Beter Benutten
 • De communicatiemedewerkers van E:M+MA
 • De technisch beheerders bij Bitman
 • De technisch beheerders bij ExactHost
 • De communicatiemedewerkers in de twaalf regio’s hebben beperkt toegang tot het CMS. Zij kunnen alleen nieuwsberichten toevoegen en kunnen niet bij persoonsgegevens.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit