Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking METT Goederenvervoercorridor
Verwerkingsnummer 5905
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Persoonsgegevens Geen getoond de openbare inhoud van de site (zonder registratie en inloggen).
Persoonsgegevens
Soort gegevens geen
Verzameldoel nvt
Bewaartermijn niet bekend
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens van beheerder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en e-mailadres
Verzameldoel Inloggen van beheerder (niet zichtbaar voor bezoeker)
Bewaartermijn niet bekend
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgevens van betrokkene die zich aanmelden voor het besloten deel van de site. (na registratie en inloggen)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Emailadres, naam, achternaam, organisatie, functie
Verzameldoel Toegang tot afgeschermde gegevens
Bewaartermijn niet bekend
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na inloggen).
Persoonsgegevens
Soort gegevens geen
Verzameldoel nvt
Bewaartermijn niet bekend
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking burger/stakeholders informeren betrekken grote ruimtelijke projecten, samenwerkingsplatformen voor bijvoorbeeld aanbestedingstrajecten ruimtelijke projecten co-creatie participatieplatformen met verschillende doelgroepen te praten over gebieden, plannen thema’s.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • beheerder heeft toegang tot persoonsgegevens. Geregistreerde bezoekers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit