Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking METT Circulaire Economie
Verwerkingsnummer 5913
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond in de openbare inhoud van de site (zonder inloggen).
Persoonsgegevens
Soort gegevens geen
Verzameldoel n.v.t.
Bewaartermijn Zolang site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens van de beheerder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en emailadres
Verzameldoel inloggen beheerder
Bewaartermijn Zolang site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens van deelnemers die zich aanmelden voor het discussie Forum (optioneel;
Persoonsgegevens
Soort gegevens Geen registratie voor discussie forum geactiveerd.
Verzameldoel n.v.t.
Bewaartermijn Zolang site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens van betrokkene die zich aanmelden voor het besloten deel van de site.
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mailadres, voornaam, achternaam, Organisatie, functie
Verzameldoel Toegang tot afgeschermde gegevens
Bewaartermijn Zolang site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na inloggen).
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mailadres, voornaam, achternaam,
Verzameldoel Kennis nemen inhoud besloten gedeelte
Bewaartermijn Zolang site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De burger informeren en betrekken bij grote ruimtelijke projecten, samenwerkingsplatformen voor bijvoorbeeld aanbestedingstrajecten bij ruimtelijke projecten en co-creatie en participatieplatformen om met verschillende doelgroepen te praten over gebieden, plannen of thema’s.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Contentbeheerder IenW, forumdeelnemers (na inloggen) en ieder bezoeker van de site kan content bekijken, persoonsgegevens die hij/zij kan zien zijn beperkt tot contactgegevens.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal