Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Exposanten en deelnemers Innovation Expo 2018
Verwerkingsnummer 5975
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Kennis, Innovatie en Strategie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Innovatieve bedrijven en exposanten, overheden, kennisinstellingen
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, E-mail, telefoonummer
Verzameldoel Communicatiedoeleinden, bepalen aantal deelnemers, soorten deelnemers, toegangsregistratie
Bewaartermijn Twee jaar na Innovation Expo 2018, 4 oktober 2020.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Inschrijving Exposanten en deelnemers Innovation Expo 2018
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • IenW: Helmy van Erp, Sieds Halbesma, Saskia van Soest, Sunny Lammers
  • Pino: alle 17 medewerkers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Kennis, Innovatie en Strategie