Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerking persoonsgegevens RLi nieuwsbrief
Verwerkingsnummer 6072
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Belangstellenden voor nieuws, activiteiten en producten Rli
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornamelijk naam en email, soms alleen ernail gegevens
Verzameldoel Ten behoeve van het uitsturen RIj Nieuwsbrief
Bewaartermijn Bewaartermijn geldt zo lang als mensen de nieuwsbrief willen ontvangen. Men kan zich ten alle tijden afrnelden. Bij afmelding worden gegevens gewist.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De Ru verzamelt/verwerkt persoonsgegevens t.b.v. zijn digitale nieuwsbrief waarmee het belangstellenden op de hoogte stelt van zijn activiteiten en producten. De persoonsgegevens zijn door belangstellenden zelf aangeleverd en men kan zich ten alle tijden afmelden voor deze online nieuwsbrief.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • The Rocket Science Group LLC

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur