Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking DutchMobilityInnovations.com
Verwerkingsnummer 6118
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het ministerie van IenW incl RWS
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam, achternaam, gebruikersnaam en mailadres Aanvullende gegevens geheel vrijwillig zoals pasfoto, werkinfo , sector etc
Verzameldoel om in te kunnen loggen op het community platform
Bewaartermijn Zolang iemand gebruiker is van DMI, daarna wordt het verwijderd
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Externe betrokkenen bij projecten en programma's die in community vorm beschikbaar zijn in DMI
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voornaam, achternaam, gebruikersnaam en mailadres Aanvullende gegevens geheel vrijwillig zoals pasfoto, werkinfo , sector etc
Verzameldoel Om in te kunnen loggen op community platform
Bewaartermijn Zolang iemand gebruiker is van DMI, daarna wordt het verwijderd
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van het DutchMobilityInnovationsplatform. Het ministerie van IenW, gevestigd te den haag, stelt het DutchMobilityInnovationsplatform ter beschikking aan innovatieve organisaties, programma's en projecten in de vervoersmobiliteit en logistieke sector. Om samenwerking te bevorderen, te verbinden en kennis te delen. Het technische en functioneel beheer is in opdracht gegeven aan TransportLAB
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • daadwerkelijke toegang (het kunnen editen van gegevens is slechts voorbehouden aan de admin (transportlab). De gebruiker zelf bepaalt of hij zijn gegevens wil laten zien binnen de community

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit