Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking METT MIRT Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda (2)
Verwerkingsnummer 6119
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond openbare van de site (zonder registratie inloggen).
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW van IenW
Verzameldoel Contact
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens van de beheerder
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en emailadres
Verzameldoel Inloggen beheerder
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens van betrokkene voornaam, afgeschermde zelf die zich achternaam, gegevens aanmelden voor organisatie, functie het besloten deel van de site. (na registratie en inloggen)
Persoonsgegevens
Soort gegevens voornaam, achternaam, gegevens organisatie, functie
Verzameldoel Afgeschermde gegevens
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond in de mailadressen en besloten inhoud telefoonnummer van de site (na inloggen).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Namen, e-mailadressen en telefoonnummer
Verzameldoel n.v.t.
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgevens van deelnemers discussie forum die zich (na geactiveerd. registratie op deze site) ook aanmelden voor het discussie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Geen registratie van deelnemers discussie forum geactiveerd.
Verzameldoel n.v.t.
Bewaartermijn zolang de site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De burger/stakeholders informeren en betrekken grote ruimtelijke projecten,
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Invoerders zelf

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Mobiliteit