Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking METT Slimme en Gezonde stad
Verwerkingsnummer 6120
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Leden van het Kennisnetwerk; Kontaktgegevens programmateam Slimme en gezonde stad Persoonsgegevens getoond in de openbare inhoud van de site (zonder inloggen).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en e-mailadres; Naam, e-mailadres, telefoonnummer en foto
Verzameldoel Naam en e-mailadres; Naam, e-mailadres, telefoonnummer en foto
Bewaartermijn Eindigt uiterlijk met het einde van het programma (eind 2018
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens van de beheerder (standaard, er is altijd een beheerder van een METT site)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en e-mailadres
Verzameldoel inloggen door beheerder
Bewaartermijn Eindigt uiterlijk met het einde van het programma (eind 2018
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgevens van deelnemers die zich aanmelden voor het discussie Forum (optioneel; niet alle METT sites maken hier gebruik van)
Persoonsgegevens
Soort gegevens niet opgegeven
Verzameldoel Deelnemen aan Forum-discussie
Bewaartermijn Eindigt uiterlijk met het einde van het programma (eind 2018
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgevens van betrokkene die zich registeren aanmelden voor het besloten deel van de site.
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mailadres, voornaam, achternaam, organisatie, functie
Verzameldoel toegang tot afgeschermde gegevens
Bewaartermijn Eindigt uiterlijk met het einde van het programma (eind 2018
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na inloggen). (optioneel; niet alle METT sites maken hier gebruik van)
Persoonsgegevens
Soort gegevens E-mailadres, voornaam, achternaam, organisatie, functie
Verzameldoel Kennis nemen inhoud besloten gedeelte
Bewaartermijn Eindigt uiterlijk met het einde van het programma (eind 2018
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Stakeholder in het netwerk van Slimme en Gezonde stad en eventuele belanghebbenden informeren over ontwikkelingen
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • beide verwerkers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur-generaal van Directoraat-generaal Milieu en Internationaal