Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking METT Verkeerveiligheidscampagnes
Verwerkingsnummer 6123
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Communicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Persoonsgegevens van de beheerder (standaard, er is altijd een beheerder van een METT site)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, organisatie en e-mailadres
Verzameldoel Inloggen van beheerder (niet zichtbaar voor bezoeker site)
Bewaartermijn Zolang site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgevens van betrokkene die zich aanmelden voor het besloten deel van de site. (optioneel; niet alle METT sites maken hier gebruik van)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Zakelijk e-mailadres, naam, organisatie/afdeling, functie, expertise, telefoonnummer(s), titel, geboortedatum, geslacht, adres, postadres, expertise, werkdagen, profielfoto.
Verzameldoel Paar gegevens worden gevraagd bij de registratie en zijn nodig voor beoordeling, meer gegevens worden getoond bij iemands profiel als deze lid van een uitvoeringsteam is.
Bewaartermijn Zolang site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Persoonsgegevens getoond in de besloten inhoud van de site (na inloggen). (optioneel, niet alle METT sites maken hier gebruik van)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, functie, organisatie/afdeling, telefoonnummers(s), e-mailadres, adres, postadres, geboortedatum, expertise, werkdagen, profielfoto.
Verzameldoel Vinden van contactpersonen, bereikbaarheidsgegevens. Deze gegevens worden alleen maar getoond als iemand lid van een uitvoeringsteam is. Men kan dus geen gebruikers zoeken.
Bewaartermijn Zolang site bestaat
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking SPECIFIEK: voor deze METT website De (besloten) site is voor maatschappelijke en/of bestuurlijke partners, bedoeld om het hen zo makkelijk mogelijk te maken om met eigen media en activiteiten aan te haken bij de landelijke verkeersveiligheidscampagnes. Men vindt er o.a. informatie over de campagnes en heeft de mogelijkheid om campagnematerialen te downloaden.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De beheerders van IenW.
  • De beheerders van METT.
  • Geregistreerde bezoekers van de site kunnen eventuele persoonsgegevens in het besloten gedeelte zien.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de directeur van Communicatie