Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Opsporing strafbare feiten
Verwerkingsnummer 7633
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers ANVS
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, geboortedatum, documentnummer legitimatiebewijs, kopie paspoort (incl BSN), email, nr toezichthouderspas
Verzameldoel opsporen strafbare feiten
Bewaartermijn 10 jaar na afsluiten dossier
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) medewerkers nucleaire installatie
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, email, identificatie
Verzameldoel opsporing strafbaar feit
Bewaartermijn 10 jaar na afsluiten dossier
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) medewerkers OM
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW
Verzameldoel contact
Bewaartermijn 10 jaar na afsluiten dossier
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) medewerkers politie
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, identificatie
Verzameldoel contact
Bewaartermijn 10 jaar na afsluiten dossier
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Verdachten
Persoonsgegevens
Soort gegevens ID gegevens, kopie paspoort
Verzameldoel Identificatie
Bewaartermijn 10 jaar na afsluiten dossier
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoering kernenergiewet
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Medewerkers ANVS
 • Medewerkers nucleaire installaties
 • Medewerkers OM
 • Medewerkers politie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze de algemeen directeur ANVS
Bezoekadres Koningskade 4
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 16001
Den Haag
NEDERLAND