Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Korps Politie Caribisch Nederland uitzendingen
Verwerkingsnummer 4210
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Politiemedewerkers van de NP die naar KPCN worden uitgezonden.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Mail/telefoonnummer: gewone persoonsgegevens. Paspoort: bijzondere persoonsgegevens. Salarisstrook: gevoelige persoonsgegevens. Gegevens huwelijkse staat: gewone persoonsgegevens.
Verzameldoel De minister van JenV is korpsbeheerder KPCN. Gegevensverwerking is noodzakelijk om er voor te zorgen dan mensen voor KPCN aan het werk kunnen.
Bewaartermijn Bewaartermijnen worden in selectielijsten vastgesteld, op grond van de Archiefwet- en regelgeving. Er is geen actuele generieke selectielijst van toepassing voor. Daarom wordt verwezen naar het Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid (GWR). Het GWR stelt in punt 9.1. een bewaartermijn van maximaal 10 jaren.
Bron Nationale politie (Np) levert gegevens aan bij het DG Politie van JenV (DG POL).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De minister van JenV is korpsbeheerder KPCN. Gegevensverwerking is noodzakelijk om er voor te zorgen dan mensen voor KPCN aan het werk kunnen.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • KPCN: ontvanger.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? BES-eilanden.
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20301
Den Haag
NEDERLAND