Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Arbeidsvoorwaarden Politietop 61
Verwerkingsnummer 4227
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Politietop 61
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW; VOG (strafrechtelijk); BSN (bijzonder en wettelijk identificerend); Geboortedatum; CV; Ziekte(bijzonder); Paspoort/pasfoto (bijzonder, wettelijk identificerend).
Verzameldoel Vaststellen arbeidsvoorwaarden Tbv kroonbenoemingen Werving en selectie Beoordeling nevenwerkzaamheden Functioneringsgesprekken Onderzoek integriteit WNT Informeren Tweede Kamer
Bewaartermijn Op grond van punt 2.3. Basis selectielijst (bewaartermijnen) Generieke waarderingsmodel Rijksoverheid geldt een algemene bewaartermijn van 20 jaren (adviseren van andere overheidsorganisaties over (de uitvoering van) het beleid.
Bron Verstrekker (betrokkenen/Politie/J&V/ABD).
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid
  • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Vaststellen arbeidsvoorwaarden Tbv kroonbenoemingen Werving en selectie Beoordeling nevenwerkzaamheden Functioneringsgesprekken Onderzoek integriteit WNT Informeren Tweede Kamer
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting
Doel verwerking Vaststellen arbeidsvoorwaarden Tbv kroonbenoemingen Werving en selectie Beoordeling nevenwerkzaamheden Functioneringsgesprekken Onderzoek integriteit WNT Informeren Tweede Kamer
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ontvanger (betrokkenen/Politie/J&V/ABD/Kabinet Koning/ Tweede Kamer).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Justitie en Veiligheid, voor deze de directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio's
Bezoekadres Turfmarkt 147
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 20301
Den Haag
NEDERLAND