Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Subsidies op het gebied van middelbaar beroepsonderwijs (MBO)
Verwerkingsnummer 2560
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Middelbaar Beroepsonderwijs

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Subsidieaanvragers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactpersoon: aanhef, voor- en achternaam, organisatie, functie, telefoonnummer, mailadres Bevoegd gezag: naam, postadres, BRIN-nummer Zonodig de naam van derde partijen
Verzameldoel Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs
Bewaartermijn Zeven jaar na het beeindigen van de actieve relatie (ogv categorie 10, nr. 10.1 van de Generieke selectielijst Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien de betrokkene de gegevens niet aanlevert, is de subsidieaanvraag niet compleet. Hierdoor kan de betrokkene geen subsidie krijgen als hij daar recht op heeft.
Soort gegevens Contactpersoon: aanhef, voor- en achternaam, organisatie, functie, telefoonnummer, mailadres Bevoegd gezag: naam, BRIN-nummer, adres, postcode, plaats Zonodig de naam van partnerorganisatie(s), KvK-nummer/inschrijfnummer KvK, KvK-nummer vestiging, logo, adres, postcode, plaats, IBAN-nummer, Naam en KvK gemeente, naam en KvK basisbibliotheek, naam en KvK partner
Verzameldoel Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
Bewaartermijn Zeven jaar na het beëindigen van de actieve relatie (ogv categorie 10, nr. 10.1 van de Generieke selectielijst Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)).
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien de betrokkene de gegevens niet aanlevert, is de subsidieaanvraag niet compleet. Hierdoor kan de betrokkene geen subsidie krijgen indien hij/zij daar recht op heeft.
Soort gegevens Contactpersoon: aanhef, voor- en achternaam, organisatie, functie, telefoonnummer, mailadres
Verzameldoel Het behandelen van incidentele subsidieverzoeken op grond van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
Bewaartermijn Zeven jaar na het beëindigen van de actieve relatie (ogv categorie 10, nr. 10.1 van de Generieke selectielijst Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: Indien de betrokkene de gegevens niet aanlevert, is de subsidieaanvraag niet compleet. Hierdoor kan de betrokkene geen subsidie krijgen als hij daar recht op heeft.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het behandelen van subsidieverzoeken ter uitvoering van artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers die werkzaam zijn bij DUS-I en medewerkers van de directie MBO

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Middelbaar Beroepsonderwijs
Bezoekadres Rijnstraat 50
2515XP Den Haag
Nederland
Postadres Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Nederland