Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking (oude) Personele en financiële administratie (SAP-archief)
Verwerkingsnummer 2736
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens BSN
Verzameldoel Voorschiften van de archiefwet
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Medewerkers van de directie O&B
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Debiteuren
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens
Verzameldoel Voor de verwerking van de financiële administratie
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Medewerkers Financiële administratie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Crediteuren
Persoonsgegevens
Soort gegevens Crediteuren
Verzameldoel Voor het voeren van een financiële administratie.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Medewerkers Financiële administratie
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het voeren van de personele administratie van voor invoering P-direkt en een koppeling van personele gegevens na invoering van P-Direkt. Daarnaast de financiële administratie van voor de invoering van het 3F-systeem. De gegevens van voor 2016 zijn niet gemigreerd naar het nieuwe systeem zodat dit systeem het enige archief is.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers O&B
  • Financieel medewerkers directies

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Financieel Economische Zaken
Bezoekadres Rijnstraat 50
2515XP Den Haag
Nederland
Postadres Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Nederland