Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Subsidie aanvraag en registratiesysteem voor culturele instellingen (AIMS)
Verwerkingsnummer 2976
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Erfgoed en Kunsten

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Culturele instellingen die subsidie aanvragen
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens van instellingen en gegevens mbt subsidieaanvragen
Verzameldoel aanvraag subsidie.
Bewaartermijn 7 jaar na afrekening van de subsidie
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja: geen verstrekking van subsidie.
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verstrekken van subsidie Mediawet 2008 art. 2.15, 2.23, 2.30, 2.39, 2.60o, 2.102, 2.34h, 2.59, Wet specifiek Cultuurbeleid art. 5, 6 en 9 Erfgoedwet art. 8.7, 2.4, 2.6, 2.8, 3.1, 3.7, 3.9, 3.13, 4.21,4.22, 4.23, 5.10, 6.5, 6.7, 6.12, 6.14, 6.15, 7.3, 7.7, 8.1.b.
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Accounthouders/ beleidsmedewerkers en financieel medewerkers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Erfgoed en Kunsten
Bezoekadres Rijnstraat 50
2515XP Den Haag
Nederland
Postadres Postbus 16375
2500BJ Den Haag
Nederland