Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Adviesraad
Verwerkingsnummer 3668
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) voorzitter, raadsleden, secretaris
Persoonsgegevens
Soort gegevens Raadsleden, naam, organisatie en e-mail adres Voorzitter, naam en e-mail adres Secretaris, naam en e-mail adres
Verzameldoel wettelijke verplichting. Wet Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Soort gegevens Naam, organisatie (voorzitter, raadsleden, secretaris-directeur), e-mail adres, telefoonnummer, Curriculum Vitae, nevenfuncties
Verzameldoel De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) brengt .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Ja
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Nee
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan regering en parlement. Zijn onafhankelijke adviezen zijn strategisch van aard en gaan over de hoofdlijnen van wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid. De raad heeft een voorzitter en leden, afkomstig uit kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zie de wet van 16.4.2014 tot instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie. (Staatsblad 2014)
Rechtsgrond
  • Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Voorzitter, raadsleden, secretaris, raadsmedewerkers, stagiaires, rijkstrainees, medewerkers secretariaat

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor deze de directeur Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie
Bezoekadres Pr Willem-Alexanderhof 20
2595BE Den Haag
Nederland