Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Continue Screening fase 1 (bestandsopbouw)
Verwerkingsnummer 1038
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur KO

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Werknemers
Persoonsgegevens
Soort gegevens RSIN Loonheffingsnummer (is RSIN aangevuld met LXX, waarbij XX 00 tot 99) BSN geboortedatum voornamen/voorletters voorvoegsel geslachtsnaam
Verzameldoel Verhogen veiligheid kinderopvang
Bewaartermijn Gerelateerd aan loonadministratie UWV
Bron GBA, LRK, KvK
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Ondernemers
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN geslachtsnaam voornamen/voorletters voorvoegsel geboortedatum woonadres-straatnaam woonadres-huisnummer woonadres-huisletter woonadres-huisnummertoevoeging woonadres-postcode woonadres-plaats
Verzameldoel Verhogen veiligheid kinderopvang
Bewaartermijn Gerelateerd aan inschrijving handelsregister KvK
Bron KvK
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Bestuurders
Persoonsgegevens
Soort gegevens KvK-nummer BSN SBI geslachtsnaam voornaam geboortedatum
Verzameldoel Verhogen veiligheid kinderopvang
Bewaartermijn Gerelateerd aan inschrijving handelsregister KvK
Bron KvK
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Gastouder
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN Geslachtsnaam Voornamen Voorvoegsels Geboortedatum Geslachtsaanduiding (nooit gevuld voor huisgenoten) Straatnaam (niet ingevuld indien de gastouder een buitenlands woonadres heeft) Huisnummer Huisletter Huisnummer toevoeging Postcode Woonplaats BSN gastouder
Verzameldoel Verhogen veiligheid kinderopvang
Bewaartermijn Gerelateerd aan loonadministratie UWV
Bron UWV
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten
Betrokkene(n) Huisgenoten
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN (van gastouder of huisgenoot) BSN gastouder (om de relatie te leggen tussen de huisgenoot en de gastouder) Geslachtsnaam Voornamen Voorvoegsels Geboortedatum Geslachtsaanduiding Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummer-toevoeging Postcode Woonplaats
Verzameldoel Verhogen veiligheid kinderopvang
Bewaartermijn Gerelateerd aan inschrijving GBA
Bron GBA
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verhogen veiligheid kinderopvang
Rechtsgrond
  Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Dienst Uitvoering Onderwijs
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 • De minister van Veiligheid en Justitie
 • De toezichthouder kinderopvang (GGD-en, GGD NL)
 • De Houder van een kinderopvangvoorziening, gastouderbureau of peuterspeelzaal

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur KO
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND