Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Werktijdverkorting
Verwerkingsnummer 1058
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UAW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) * werknemers in dienst van een werkgever die de WTV vergunning aanvraagt * werknemers afdeling CAV (verwerking aanvraag) * contactpersonen van de indiener (werkgever of administratiekantoor namens de werkgever)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Er worden uitsluitend de voor en achternaam en geboortedatum van de betrokken werknemers vsrtgelegd
Verzameldoel Afgifte vergunning op basis van artikel 8 BBA. (WTV vergunnig)
Bewaartermijn 2 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Afgifte vergunning op basis van artikel 8 BBA. (WTV vergunnig)
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ontvanger van de gegevens is de werkgever die de WTV vergunning aanvraagt

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UAW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND