Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking stagemisbruik
Verwerkingsnummer 1147
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur AV

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen met een stagebetaling volgens de Polisadministratie
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW
Verzameldoel Verzenden enquête
Bewaartermijn Maximaal 6 maanden
Bron Loonaangifte werkgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Periode inkomstenopgave stagebetaling
Verzameldoel Afbakening van de steekproef
Bewaartermijn Maximaal 6 maanden
Bron Loonaangifte werkgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Sector waarin de persoon werkzaam is
Verzameldoel Om in het onderzoek sectoren met elkaar te vergelijken
Bewaartermijn Maximaal 6 maanden
Bron Loonaangifte werkgever
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Persoonsgegevens uit de polisadministratie worden gebruikt om een steekproef te trekken voor het uitzetten van een onderzoek onder personen die een stagebetaling hebben ontvangen. De steekproef en enquête zijn noodzakelijk om zicht te krijgen op het fenomeen stagemisbruik. De polisadministratie is de enige betrouwbare en omvangrijke bron om stagiairs te benaderen.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Onderzoeksbureau

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur AV
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND