Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Koninklijke Onderscheidingen SZW
Verwerkingsnummer 1427
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur BO

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Voordragers van een Koninklijke onderscheiding
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, relatie tot gegadigde
Verzameldoel Het beslissen over een voordracht tot het verlenen van Koninklijke onderscheidingen. Lees verder bij doel(en) van verwerking.
Bewaartermijn Nog uitzoeken
Bron Voordragers van een Koninklijke onderscheiding
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Gegadigden voor een Koninklijke onderscheiding
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, titulatuur, geslacht, geboortedatum en -plaats, adres, woonplaats, partner functie, organisatie, andere informatie over loopbaan/vrijwilligersactiviteiten en overige gegevens die de voordracht ondersteunen, dossier met adviezen omtrent de voordracht van de burgemeester, de commissaris van de Koning en van het Kapittel voor de Civiele Orden
Verzameldoel Het beslissen over een voordracht tot het verlenen van Koninklijke onderscheidingen.
Bewaartermijn Nog uitzoeken
Bron Andere informatie over loopbaan/vrijwilligersactiviteiten en overige gegevens die de voordracht ondersteunen, dossier met adviezen omtrent de voordracht van de burgemeester, de commissaris van de Koning en van het Kapittel voor de Civiele Orden
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het beslissen over een voordracht tot het verlenen van Koninklijke onderscheidingen.
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerker Koninklijke onderscheidingen Medewerkers van de Kanselarij de Nederlandse Orden Minister van EZ (als de minister "die het aangaat") Betrokken Commissaris van de Koning en de betrokken burgemeester worden over de beslissing van de minister ingelicht

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur BO
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND