Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking E-mailservice newsroom
Verwerkingsnummer 1450
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Commmunicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Het gaat om natuurlijke personen, die zelf actief hun e-mailadres verstrekken om zo berichten van de site te ontvangen
Persoonsgegevens
Soort gegevens e-mailadres
Verzameldoel het verzenden van een digitale 'attendering' van berichten van de newsroom, waarvoor men zich heeft opgegeven.
Bewaartermijn gegevens worden bewaard tot het moment dat men zich afmeldt (dit kan op ieder gewenst moment).
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Men kan door het invullen van een e-mailadres automatisch de berichten ontvangen die via de newsroom (www.nieuwsszw.nl) worden verspreid. Men kiest vrijwillig voor deze optie; informatie is ook via de site te krijgen. Mailadres wordt uitsluitend voor het versturen van berichten van deze site gebruikt.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • de e-mailadressen worden bij Presspage verzameld en niet verder verstrekt

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Commmunicatie
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND